Konzultační hodiny

Během prázdnin a státních svátků konzultační hodiny se nekonají.
Office hours do not take place during breaks and public holidays.
Office hours can be used either for in-person consulting or video consulting via MS Teams. / Konzultační hodiny slouží jak k osobní konzultaci, tak i konzultaci on-line pomocí MS Teams.
During the extraordinary measures because of the coronavirus, regular office hours are canceled. I will be available for email consulting or video consulting only (via MS TEAMS). Video consulting must be agreed at least one day in advance. / Během mimoádných opatření v souvislosti s koronavirem jsou pravidelné kozultační hodiny zrušeny. Můžete mě kontaktovat a využít konzultaci emailem nebo video konzultaci přes MS Teams. Video konzultace musí být domluvena minimálně den dopředu.
Calls possible via Teams or WhatsApp. Vacation from 1 July till late August.
4. 9. 2020 12:30-13:30 NB 214
KH viz insis. Office hours see insis.
There are no office hours during summer holidays. Pls contact me via email.
Informace pro studenty, kteří vyjíždějí studijní pobyt do zahraničí: Předměty 2MO401 a 2MO521 Mezinárodní marketing schvaluje vedoucí KMO Ing. Petr Král, Ph.D. ve svých KH.
Konzultační hodiny v zimním semestru 2019/2020 (Office hours in winter semester 2019/2020): Pátek (Friday): 10:00-11:00 Místnost NB 212 (Room NB 212).
KH pro zimní semestr 2018/2019 - čtvrtek 10:00-11:30, NB 214
13. 8. 2020 10:00-11:30 NB 214
20. 8. 2020 10:00-11:30 NB 214
16.9.2019 - 13.12.2019. Consultations upon prior agreement via email.