Vyučující

Vedoucí katedry Ing. Petr Král, Ph.D.

Vedoucí katedry Ing. Petr Král, Ph.D.

Ing. Petr Král, Ph.D., je od roku 2014 vedoucím Katedry mezinárodního obchodu. Specializuje se na problematiku mezinárodního marketingu, zejména mezinárodní marketingové komunikace. Působil a působí jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (Francie, Rakousko, Lotyšsko, Čína, USA). Na VŠE vyučuje i v anglických programech International Business a CEMS. Je členem Faculty Group for Marketing v mezinárodní strategické alianci CEMS. Realizoval několik výzkumů a projektů ve spolupráci s korporátními partnery VŠE. Jako lektor působil a působí mj. v Exportní akademii Czech Trade a v kurzech Sportovní diplomacie organizovaných FMV ve spolupráci s Českým Olympijským Výborem. V praxi se věnuje zejména poradenství pro malé a střední české podniky, které expandují na německý trh.

Zástupce vedoucího Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Zástupce vedoucího Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Ing. Radek Čajka, Ph.D., se specializuje na problematiky finančního řízení a evropské měnové integrace. Působil a působí jako hostující profesor na partnerských univerzitách v zahraničí (Francie, Rakousko, USA, Čína). Na VŠE vyučuje téměř výhradně v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty či v rámci mezinárodního programu CESP. Podílel se jako člen řídícího týmu na dvou akreditací EPAS na FMV. Od února 2016 zastává funkci proděkana pro zahraniční vztahy a PR.

Aliya Algozhina, M.A., Ph.D.

Aliya Algozhina, M.A., Ph.D.

Aliya Algozhina, M.A., Ph.D., je odbornou asistentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze od září 2018. V roce 2010 získala titul M.A. v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI), kde v roce 2017 dokončila také doktorské studium (Ph.D.). Magisterský program Public Policy absolvovala mj. i v Tokiu na institutu GRIPS, a to díky stipendium Japonska a Mezinárodního měnového fondu (Japan-IMF Scholarship for Asia 2005-2006). V letech 2002 až 2008 pracovala pro Národní banku Kazachstánu. Ve svém výzkumu se věnuje mezinárodní makroekonomii, monetární ekonomii, ekonomii zdrojů a ekonomii rozvoje.

Gauri Bhasin

Gauri Bhasin

Gauri Bhasin je akademičkou s rozsáhlými zkušenostmi s výukou i nejrůznějším typem školení založených na potřebách skupin i jednotlivců a jejich plánech osobního rozvoje. Titul Ph.D. získala za výzkum v oblasti „HR Leadership Competencies“, je také držitelkou dvou magisterských titulů (MBA a MCom) a ceny Young Achiever’s Award 2016, kterou uděluje National Employability Conclave v Indii. Gauri Bhasin má zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodu a interkulturního jednání, je ale i expertkou na anglický jazyk s certifikací TESOL z Auckland Institute of Studies na Novém Zélandu. Více než 13 let poskytuje kariérní poradenství studentům, korporátním partnerům i dalším profesionálům. Ve své dosavadní kariéře byla také zodpovědná za vytváření a rozvoj obchodní spolupráce s mezinárodními univerzitami v různých zemích světa.

Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 

Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 

Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA, se specializuje na problematiky mezinárodního obchodu a mezinárodní ekonomie. Působil jako hostující profesor na partnerských univerzitách v zahraničí (Rakousko). Na VŠE vyučuje téměř výhradně v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty či v rámci mezinárodního programu CESP. Podílel se jako řešitel týmu na projektu Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment ze strany VŠE. V r. 2014 jím vedený autorský kolektiv získal cenu rektorky VŠE za prestižní knižní publikaci.

Ing. Iveta Černá, Ph.D.

Ing. Iveta Černá, Ph.D.

Ing. Iveta Černá, Ph.D., se zaměřuje na problematiku mezinárodního obchodu, přímých zahraničních investic a mezinárodních obchodních operací. V letech 2007-2013 se podílela se řešení výzkumného záměru FMV Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Podílela se na získání první akreditace EPAS pro obor International Business.

Bc. Pramod Dasan, Ph.D., MBA

Bc. Pramod Dasan, Ph.D., MBA

Bc. Pramod Dasan, Ph.D., MBA, je na VŠE v Praze odborným asistentem již od roku 2014. Po krátké vědecké dovolené se k našemu týmu přidal opět v únoru 2020. Pramod se soustředí na výzkum v oblasti marketingové analýzy, logistiky, supply chain managementu a obchodních strategií. Je držitelem titulu Ph.D. z VŠE, MBA z Chapmen University (USA, Kalifornie) a bakalářského titulu v oblasti elektronického komunikačního inženýrství z Indie. Pramod má za sebou více než 18 let zkušeností v logistice a supply chain managementu.

Andrea Escobar Rios, Doctora en Ciencias

Andrea Escobar Rios, Doctora en Ciencias

Andrea Escobar Rios je odbornou asistentkou na VŠE v Praze od září 2019. V roce 2017 získala doktorát v Mexiku, na EGADE Business School na Tecnológico de Monterrey. Při zpracování doktorské práce absolvovala studijní pobyt v České republice na VŠE Praha. Ve výzkumu se zaměřuje na oblast luxusního marketingu, módních značek, chování spotřebitelů, zemi původu a její dopad na rozvoj značky. Realizovala výzkum v evropských zemích se zaměřením na Francii a Itálii pro značky Louis Vuitton a Prada. Od roku 2017 začala pracovat jako pedagog pro bakalářské a postgraduální studenty v Mexiku v oborech jako výzkum trhu a chování spotřebitele, vedla marketingové semináře. Má také rozsáhlé zkušenosti v zábavním průmyslu a public relations, např. ve společnostech The Walt Disney Company a Warner Brothers (současný partner pro výzkumné projekty).

Ing. Soňa Gullová, Ph.D.

Ing. Soňa Gullová, Ph.D.

Ing. Soňa Gullová, Ph.D., působí na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na problematiku obchodního a diplomatického protokolu, mezinárodního jednání a mezinárodního obchodu.

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D., se specializuje na problematiku marketingového řízení a strategie exportně-importních obchodních operací. Přednáší jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (Holandko, Německo, USA, Anglie, Rusko, Čína). Na VŠE vyučuje v českém, anglickém a ruském jazyce. Je autorem řady odborných publikací. Působil ve funkci marketingového manažera a obchodního ředitele v nadnárodních společnostech. Zaměření závěrečných prací: mezinárodní kupní smlouva, strategie vstupu na zahraniční trhy, strategický marketing, globální značky, multinacionální korporace.

Ing. Vít Hinčica, Ph.D.

Ing. Vít Hinčica, Ph.D.

Ing. Vít Hinčica, Ph.D., působí na KMO jako odborný asistent, vyučuje zejména předmět „Mezinárodní obchodní operace“. Pravidelně publikuje a vyjíždí do zahraničí. Obvyklá zaměření pro závěrečné práce studentů: obchod, investice, doprava.

Ing. Eva Křenková, Ph.D.

Ing. Eva Křenková, Ph.D.

Ing. Eva Křenková, Ph.D., se zaměřuje na oblast mezinárodního supply chain managementu, v rámci předmětu Mezinárodní obchodní operace pak zejména na problematiku mezinárodní přepravy zboží. Na VŠE vyučuje v českém a anglickém jazyce.

Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D.

Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D.

Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D., se specializuje na problematiku mezinárodního marketingu, zejména mezinárodní značkovou politiku a neziskový sektor. Působila jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (Čína, USA). Na VŠE vyučuje i v anglických programech International Business a CEMS. Zabývá se spoluprácí s praxí, vede především studentské a výzkumné projekty s korporátními partnery VŠE. Působila ve funci brand mamagera v nadnárodních společnostech, věnuje se činnosti v neziskovém sektoru.

prof. Ing. Mansoor Maitah Ph.D. et Ph.D.

prof. Ing. Mansoor Maitah Ph.D. et Ph.D.

Prof. Ing. Mansoor Maitah Ph.D. et Ph.D., je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2004 dokončil doktorské studium na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, obor mezinárodní ekonomické vztahy. V roce 2009 absolvoval doktorské studium na Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor politologie. V roce 2011 habilitoval v oboru ekonomie.  Je makroekonomem a působí na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze a na Provozně ekonomické fakultě, České zemědělské univerzity v Praze. Jako výzkumník a pedagog se zabývá makroekonomií a mezinárodní ekonomií. Je autorem řady monografií a desítek odborných studií publikovaných v řadě zemí. Podílel se na řešení mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů.

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA

Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, se specializuje na mezinárodní obchod, integrační a globální problémy světové ekonomiky. Řadu let se angažuje v mezinárodních akreditacích business škol jako člen a předseda Peer Review Teams EFMD v Bruselu. V současnosti je rovněž členem Rady pro akreditace EPAS stejné organizace.

Ing. Pavla Neumannová

Ing. Pavla Neumannová

Ing. Pavla Neumannová je absolventkou bakalářského a magisterského oboru Mezinárodní obchod. Během magisterského studia strávila semestr na přední švýcarské univerzitě v St. Gallen a získala ocenění ESOP, Excelentní studentské odborné práce. Na Katedře mezinárodního obchodu zpracovává disertační práci na téma mezinárodních aspektů trhů B2G. Věnuje se výuce předmětů Mezinárodní obchod v českém i anglickém jazyce. Zaměření závěrečných prací: témata korespondující s předmětem Mezinárodní obchod, mezinárodní trhy veřejných zakázek, marketing na trzích B2G.

Ing. Květa Olšanová, Ph.D.

Ing. Květa Olšanová, Ph.D.

Ing. Květa Olšanová, Ph.D., na VŠE učí od roku 2012 předmět Mezinárodní marketing pro české a zahraniční studenty, od roku 2018 také Mezinárodní marketingovou komunikaci. Sama je absolventkou VŠE, oboru Mezinárodní obchod. Ve své profesní kariéře zastávala různé pozice v marketingovém řízení, brand managementu a CSR ve společnostech Kraft Foods (nyní Mondeléz International), Citibank Europe a Rothmans of Pall Mall. Ve výzkumné práci se v současnosti věnuje společenské odpovědnosti firem.

doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc., je vyučujícím a garantem předmětu Mezinárodní obchodní operace a autorem více než stovky tuzemských i zahraničních publikací a odborných textů. Má za sebou více než 40 let tuzemských i zahraničních zkušeností v malých a středních podnicích i v nadnárodních korporacích provozujících komerční praxi. Je členem Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., se specializuje na oblast mezinárodního obchodu a investic, především na obchodní politiku, mnohostranný obchodní systém WTO a obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. V uvedených oblastech vystupuje na mezinárodních konferencích, poskytuje televizní a rozhlasové komentáře, podílela se na řešení řady výzkumných záměrů a je autorkou více než 130 publikací. Je garantkou anglicky vyučovaného magisterského programu International Business – Central European Business Realities, s nímž opakovaně získala prestižní mezinárodní akreditaci EPAS. Přednáší na universitách v USA, Číně, Ruské federaci, Francii, Německu, Rakousku. Na VŠE vyučuje především v cizojazyčných programech. Je prezidentkou mezinárodní organizace Consortium of International Double Degrees, členkou Evropské asociace mezinárodního podnikání (EIBA), České společnosti ekonomické a spolupracuje jako expert s Evropskou hospodářskou komisí OSN a Úřadem průmyslového vlastnictví. Od března 2018 je prorektorkou VŠE pro strategii. V letech 1984–2006 zastávala různé pozice na Ministerstvu průmyslu a obchodu a jako diplomatka na Stálé misi ČR pro mezinárodní organizace v Ženevě zastupovala ČR ve Světové obchodní organizaci a Světové organizaci duševního vlastnictví.

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., se své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje především na oblast mezinárodních financí a obchodu. Pravidelně působí jako hostující profesor na prestižních zahraničních školách, jako např. Vienna University of Economics and Business Administration, Audencia Nantes School of Management a IAE Lyon, kde zajišťuje výuku ucelených volitelných i povinných předmětů. Je členem řídícího výboru středoevropské větve Akademie mezinárodního podnikání (AIB) i členem Evropské asociace mezinárodního podnikání (EIBA). Pracuje ve výkonných radách tuzemských impaktovaných a zahraničních recenzovaných časopisů a je členem vědeckých rad celkem čtyř ekonomických škol či fakult. Na VŠE vyučuje zejména v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty či v rámci mezinárodního programu CESP a letních škol FMV. Od února 2016 vykonává funkci děkana Fakulty mezinárodních vztahů. Předtím působil jako proděkan pro vědu a doktorské studium i zástupce vedoucího Katedry mezinárodního obchodu. Je také dlouholetým garantem navazujícího magisterského oboru Mezinárodní obchod, s nímž získal a opakovaně obhájil prestižní mezinárodní akreditaci EPAS.

Ing. Marija Zlatić, Ph.D.

Ing. Marija Zlatić, Ph.D.

Ing. Marija Zlatić, Ph.D., je odbornou asistentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 2014. Specializuje se na problematiku mezinárodního marketingu, zejména mezinárodní marketingovou komunikaci, a od roku 2014 učí předmět Marketing luxusního zboží. V praxi se zabývá spoluprací s korporátními partnery VŠE a vede studentské výzkumné projekty. V současnosti se věnuje výzkumné práci především v oborech strategie luxusního zboží, společenská odpovědnost firem a digital marketing. Na VŠE vyučuje výhradně v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty.

Jméno a příjmení E-mail Kancelář
Aliya Algozhina, M.A., Ph.D. alga01@vse.cz NB 237
Dipl.-Kfm. Michael Bahles, Ph.D. xbahm900@vse.cz NB 219
Gauri Bhasin bhag00@vse.cz NB 213
Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. xboli01@vse.cz NB 215
Ing. Radek Čajka, Ph.D. xcajr01@vse.cz NB 215, NB 208
Ing. Iveta Černá, Ph.D. cernai@vse.cz NB 215
Bc. Pramod Dasan, Ph.D., MBA xdasp900@vse.cz NB 237
Andrea Escobar Rios, Doctora en Ciencias esca00@vse.cz NB 235
Ing. Soňa Gullová, Ph.D. gullova@vse.cz NB 216
Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. halik@vse.cz NB 214
Ing. Vít Hinčica, Ph.D. xhinv02@vse.cz NB 214
Ing. Petr Král, Ph.D. kralp@vse.cz NB 217
Ing. Eva Křenková, Ph.D. svae01@vse.cz NB 213
Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. lhom01@vse.cz NB 235
prof. Ing. Hana Machková, CSc. machkova@vse.cz NB 161
prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. xmaim900@vse.cz NB 212
Ing. Pavla Neumannová xneup12@vse.cz
Ing. Květa Olšanová, Ph.D. xhavk02@vse.cz NB 235
doc. Ing. Václav Petříček, CSc. petv01@vse.cz NB 236
doc. Ing. Alexej Sato, CSc. sato@vse.cz NB 213
doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. sterbovl@vse.cz NB 236, RB 523, NB 168
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. tauser@vse.cz NB 204, NB 217
Ing. Jakub Zezula xzezj05@vse.cz
Ing. Marija Zlatić, Ph.D. qtism51@vse.cz NB 236