Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomové práce

Výběr tématu a zpracování diplomové práce se řídí Opatřením děkanky ke kvalifikačním pracím. Studenti, kteří mají ve svém studijním plánu jako povinný předmět zařazen předmět 22F500 Diplomový seminář, se dále řídí popisem jeho oragnizace.