Okruhy SZZ

  • Okruhy SZZ pro plán E platné od ledna 2013 - okruhy jsou uvedeny v sylabu MO1_2 Mezinárodní obchod a mezinárodní ekonomie od ZS 2012/2013 v ISIS.