Profil oboru Mezinárodní obchod

Související stránky

Cílem studia je připravit ekonomicky vzdělaného manažera s kvalitními jazykovými znalostmi pro řídící pozice v podnikové sféře a vybraných institucích státní správy, které jsou zapojeny do oblasti mezinárodní spolupráce. Navazující magisterský studijní obor Mezinárodní obchod zohledňuje trendy, ke kterým dochází v souvislosti s globalizací a internacionalizací.

Oborová profilace je založena na výuce, kterou zajišťují Katedry mezinárodního obchodu, obchodního podnikání a komerčních komunikací a světové ekonomiky. Velký důraz je kladen na výuku odborných předmětů v cizích jazycích, aktivní pedagogické metody a samostatnou práci studentů. Získání teoretických znalostí i praktických dovedností z oboru mezinárodní obchod vytváří předpoklady pro široké uplatnění absolventů, např. ve velkých mezinárodně působících firmách, malých a středních podnicích, které internacionalizují své aktivity i v mezinárodních organizacích a institucích veřejné správy, které se zaměřují na problematiku mezinárodního podnikání a zahraničněobchodní politiky.