Soutěž EGAP o nejlepší diplomovou práci

Související stránky

Katedra mezinárodního obchodu organizuje každoročně ve spolupráci se společností EGAP soutěž o nejlepší diplomovou práci obhájenou na KMO. Nejlepší práce jsou oceněny finanční odměnou ve formě stipendia v následující výši:

1. místo - 15 000 Kč

2. místo - 10 000 Kč

3. místo - 5 000 Kč

Kromě stipendia obdrží ocenění diplom, který jim bude slavnostně předán v rámci promoce.  Následně budou pozváni také na setkání s vedením společnosti EGAP.

Práce do soutěže přihlašují přímo vedoucí diplomových prací s ohledem na relevanci tématu a celkový výsledek obhajoby. V akademickém roce 2014/2015 byly oceněny tyto práce:

1. místo: Nino Giorgadze -Factors Influencing Impulse Buying in Retail Stores

2. místo: Bc. Dominika Tichá – Vybrané daňové aspekty medzinárodného podnikania

3. místo: Bc. Vojtěch Petrík – Finanční systém Německa v období dluhové krize

logo-egap