Spolupráce s praxí

Výuku propojujeme s praxí

Katedra mezinárodního obchodu má rozsáhlou spolupráci s praxí. Probíhá zejména formou účasti odborníků na výuce povinných a volitelných předmětů s identy MO, ale také řešením reálných projektů pod vedením zástupců nejrůznějších společností. Konkrétní formy spolupráce uvádíme níže.

  • Výuku propojujeme s praxí

Spolupracujeme s těmito firmami

Předměty