Profil katedry

Katedra mezinárodního obchodu (KMO) se ve své pedagogické i výzkumné činnosti systematicky věnuje oblasti internacionalizace podnikatelských aktivit. Cílem předmětů a studijních programů nabízených KMO je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mohou zastávat funkce ve vrcholovém a středním managementu firem působících na zahraničních trzích. KMO má zásadní podíl na výuce jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní obchod, garantuje výuku vedlejší specializace International Business Strategies vyučovanou v angličtině, i řadu předmětů v doktorském studijním programu Mezinárodní obchod. Oceněním kvality činnosti katedry je fakt, že v roce 2018 byla klíčovým programům vyučovaným KMO, tedy magisterskému oboru Mezinárodní obchod a oboru International Business- Central European Realities, potvrzena prestižní mezinárodní akreditace EPAS na nejdelší možnou dobu 5ti let.

Katedra se systematicky věnuje především těmto oblastem:

  • mezinárodní finance,
  • mezinárodní obchod a mezinárodní obchodní organizace,
  • mezinárodní marketing,
  • mezinárodní obchodní operace.

Ve své činnosti klade katedra důraz na dva základní aspekty, a sice internacionalizaci a spolupráci s praxí. Díky dobré jazykové vybavenosti učitelů katedry zajišťuje KMO výuku řady předmětů v cizích jazycích v rámci mezinárodních programů CEMSCESPInternational Business – Central European Business RealitiesM.A. Degree of Globalisation and European Integration a francouzského postgraduálního diplomu MBA – Master Management et Administration des Entreprises. Učitelé katedry se také významnou měrou podílejí na výuce smíšených skupin českých a zahraničních studentů, kteří na VŠE přijíždějí na semestrální výměnné pobyty. Na katedře působí řada hostujících zahraničních profesorů, např. z Wirtschaftsuniversität Wien, Université Jean Moulin Lyon 3, Audencia Nantes, ESCP Europe a další, díky nimž katedra nabízí pravidelně každý semestr velké množství mimosemestrálních kurzů. Většina učitelů katedry vyučuje pravidelně v zahraničí.

Výzkumná a vědecká činnost KMO je dlouhodobě úzce propojena s praxí a mezinárodní spoluprací. Členové KMO jsou zapojeni jako členové do řady významných mezinárodních organizací a jako řešitelé do mezinárodních výzkumných projektů. Každoročně je také pořádána ve spolupráci s Ekonomickou Universitou v Bratislavě mezinárodní konference.

Spolupráce KMO s praxí probíhá zejména formou účasti odborníků na výuce povinných a volitelných předmětů. V řadě předmětů jsou studenti zapojeni přímo do práce na projektech připravených ve spolupráci s firemními partnery. V posledních letech navíc katedra realizovala řadu výzkumů na zakázku pro firmy. Významná je zejména spolupráce s partnerskými společnostmi VŠE, společnostmi 3M Česko, L´Oréal, Komerční banka, Plzeňský Prazdroj a Škoda Auto.