Předměty

Související stránky

Katedra mezinárodního obchodu má rozsáhlou spolupráci s praxí. Probíhá zejména formou účasti odborníků na výuce povinných a volitelných předmětů s identy MO, ale také řešením reálných projektů pod vedením zástupců nejrůznějších společností. Konkrétní formy spolupráce uvádíme níže.

2MO403 Mezinárodní marketingová komunikace

Projekty připravované ve spolupráci s praxí jsou v předmětu Mezinárodní marketingová komunikace standardně součástí práce studentů v každém semestru. V minulosti byly projekty připravovány např. ve spolupráci se společností Škoda Auto, s Českou asociací pro vzácná onemocnění nebo s Plzeňským Prazdrojem, pro jehož značky studenti tvořili mezinárodní komunikační strategii. Projekty jsou kromě akademických pracovníků hodnoceny přímo zástupci společností a studenti tak mají možnost získat zajímavou zpětnou vazbu. Předmět je vyučován v angličtině v kombinovaných skupinách českých a zahraničních studentů, a studenti tak mohou získat zkušenost s prací v mezinárodním týmu.

2MO401 Mezinárodní marketing

Cílem předmětu Mezinárodní marketing je seznámení posluchačů se současnými trendy. Nedílnou součástí je ale také aplikace těchto trendů a dalších získaných znalostí do praxe prostřednictvím celosemestrálního projektu. V rámci marketingového projektu studenti obvykle zpracovávají analýzu mezinárodního podnikatelského prostředí, provádí marketingový výzkum a na základě zjištěného tvoří marketingový mix. V uplynulých semestrech spolupracovala Katedra mezinárodního obchodu např. se společností 3M Česko, jejíž marketéři studentům na začátku semestru projekty představili a následně se studenty řešení projektů konzultovali. Nejúspěšnější řešitelé své návrhy prezentují na společném setkání společnosti a zástupců katedry. O vysoké kvalitě zpracovávaných projektů svědčí fakt, že řada z nich uspěla také v soutěži Excelentní studentské odborné práce, kterou VŠE v Praze pořádá.

2MO500 Podnikový projekt

Předmět Podnikový projekt, který je součástí vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys, je zaměřen na praktické propojení získaných teoretických dovedností s podnikovou praxí. Studenti v rámci praxe ve firmě vypracovávají týmový projekt v souladu se zadáním konkrétní firmy pod vedením akademického tutora a firemního tutora. Kurz je uzavřen obhajobou zpracovaného projektu formou prezentace před zástupci zadávající firmy a komisí složenou z akademických pracovníků VŠE. V uplynulých obdobích studenti spolupracovali např. s Exportní garanční a pojišťovací společností nebo se společností Europasta SE.

2MO402 Finanční strategie v mezinárodním podnikání

V tomto povinném předmětu hlavní specializace Mezinárodní obchod je spolupráce s praxí také rozsáhlá. Konkrétní struktura přednášek a jejich personální zajištění jsou každý semestr trochu jiné, ale obvykle se externisté zabývají těmito tématy:

  • Metody financování zahraničních ekonomických vztahů podniků, vztah banka – klient (zástupce některé z velkých bank).
  • Netradiční formy financování, zejména venture capital.
  • Metody zajišťování proti kursovému riziku, finanční deriváty (zástupce některé z velkých bank).
  • Financování a pojišťování exportních úvěrů se státní podporou (zástupce ČEB nebo EGAP).
  • Obchodování na komoditních burzách (externista z některé firmy zabývající se tímto obchodováním).
  • Globální strategie vybrané TNC (ředitel, finanční ředitel některé TNC).