Státní závěrečné zkoušky pro magisterské studium v září 2010

Související stránky

Katedra mezinárodního obchodu informuje studenty, že na září 2010 vypíše dostatečný počet termínů Státních závěrečných zkoušek z Mezinárodního obchodu a mezinárodní ekonomie pro navazující magisterské studium oboru Mezinárodní obchod. Termíny budou vypsány na první polovinu září. Do ISISu však budou vloženy až 1. 9. 2010, protože systém zatím dřívější vložení termínů neumožňuje.