Témata závěrečných prací

Název Vedoucí Typ práce
Analýza vnější rovnováhy vybrané(ých) země (zemí) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Český zahraniční obchod podle metodiky pohybu zboží a změny vlastnictví Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Dopad krize na ekonomiku vybrané země Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Světový obchod s vybranou komoditou (komoditami) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Vlastní téma podle dohody Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Zahraniční obchod dvou (a více) zemí Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Zahraniční obchod dvou zemí Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Analýza vybraných aspektů vnější rovnováhy ekonomiky (ekonomik) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Dopad krize na vybrané aspekty ekonomiky země Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Světová krize z hlediska ekonomické teorie Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Světový obchod podle metodiky pohybu zboží a změny vlastnictví Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Vlastní téma podle dohody Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Vybrané aspekty zahraničního obchodu dvou (a více) zemí Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Vybrané aspekty zahraničního obchodu dvou zemí Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Analýza stavu připravenosti ČR na přijetí jednotné evropské měny Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Analýza vývoje zahraničního obchodu ČR od vstupu do EU Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
CzechInvest vs CzechTrade - aneb (ne-)měly by být tyto instituce sloučeny? Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Economic aspects of the US showbusiness Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Měla by být zavedena společná hospodářská politika v rámci EU? Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Posouzení přínosnosti přijetí jednotné evropské měny pro nové členské země EU (se zaměřením na Slovinsko a Slovensko) Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Vliv probíhající ekonomické krize na proces měnové integrace v Evropě Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Bankovní unie v Evropě jakožto prvek morálního hazardu Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Pokročilé modely mezinárodního obchodu a jejich aplikace na ČR Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Vlastní téma studenta (po schválení vedoucím) Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Vliv dluhové krize na projekt evropské integrace Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Hospodářské vztahy ČR a vybraného integračního uskupení či státu Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Hospodářské vztahy EU a vybraného integračního uskupení či státu Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Hospodářské vztahy mezi vybranými integračními uskupeními či státy Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Investiční pobídky vybraného členského státu EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Investiční pobídky vybraného státu Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Nadnárodní programy podpory podnikání v ČR Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Obchod se službami v EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Podpora malého a středního podnikání v ČR Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Systém podpory vývozu vybraného členského státu EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Systém podpory vývozu vybraného státu Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Budoucnost strukturálních fondů v EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Budoucnost strukturálních fondů v zemích Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Determinanty toků investic /do zemí Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Determinanty toků investic z/do zemí Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Energetické otázky v zemích Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Investiční pobídky v ČR a jejich srovnání se systémem ve vybraném členském státu EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Mezinárodní obchod s vybranou komoditou či zbožím Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Mezinárodní obchod se službami Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Mezinárodní obchod se zbožím dvojího užití Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Mezinárodní obchod se zbraněmi Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Nadnárodní programy podpory podnikání v ČR a jejich srovnání se systémem ve vybraném členském státu EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Podpora vývozu v ČR a její srovnání se systémem ve vybraném členském státu EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Průběh a důsledky hospodářské krize ve vybraném státu Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Průběh a důsledky hospodářské krize ve vybraném státu EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Průběh a důsledky hospodářské krize ve vybraném státu Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Regionální obchodní dohody jako výsledek existence WTO? Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Srovnání systému podpory vývozu v ČR a v Irské republice Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Systém řešení sporů ve WTO - podstata a sporné otázky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Systém řešení sporů ve WTO - podstata, sporné otázky, aplikace Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Visegradská čtyřka - postavení v EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Čínská podnikatelská kultura Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Diplomatický protokol Ruska: historie a současnost Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Ekonomická diplomacie Ruska Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Ekonomické problémy současného Kyrgyzstánu Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Evropská diplomatická služba Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Exportní příležitosti českých firem na trhu vybrané země Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Interkulturní komunikace v mezinárodním obchodě Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Komparace asijských kultur s ČR v oblasti obchodního jednání Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Komparace zemí Skandinávie s ČR v oblasti obchodního jednání Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Kulturní standardy Rusů a jejich vliv na obchodní jednání Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Kulturní standarty zemí černé Afriky a jejich vliv na obchod a podnikání Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Národní mentalita jako faktor ovlivňující zahraničně obchodní styky Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Obchodní a kulturní specifika současného Ruska, Ukrajiny, Řecka, Venezuely, Kuby, Arménie, Kazachstánu, Vietnamu Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Obchodní a kulturní zvláštnosti Barmy Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Obchodní a kulturní zvláštnosti Singapuru Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Obchodní a kulturní zvláštnosti vybrané země Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Obchodní jednání s čínským partnerem a jeho specifika Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Obchodní jednání v Argentíně Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Obchodní vztahy ČR s vybranou zemí Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Podnikatelské prostředí Česka a Slovenska - komparace Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Podnikatelské prostředí Ruska Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Podnikatelské prostředí USA a EU - komparace Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Postavení Brazílie na světovém trhu zemědělských surovin Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Postavení Brazílie na trhu ropy Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Postavení Maďarska na světovém trhu cukru Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Postavení žena v obchodě a podnikání v arabských zemích Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Postavení ženy v podnikání a obchodě v Číně Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Postavení ženy v podnikatelském prostředí zemí LA Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Soecifika podnikání v Rusku Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Současné podnikatelské prostředí Bulharska Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Současné podnikatelské prostředí Kuby Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Specifika podnikání a obchodního jednání v Turecku Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Specifika podnikání a obchodního jednání ve Vietnamu Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Specifika podnikání a obchodu ve vybrané zemi Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Spefika podnikání a obchodního jednání v Indii Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Světový trh banánů Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Světový trh hliníku Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Světový trh léků Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Trh cukru Kanady a postavení Kanady na světovém trhu cukru Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Vliv médií na vývoj etikety v ČR Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských zemích Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Vývoj cukrovarnictví v Austrálii a postavení Austrálie na světovém trhu s cukrem Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Vývoj zahraničního obchodu Brazílie Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Zvláštnosti obchodního protokolu a profesní etikety vybrané země Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Zvláštnosti podnikatelského prostředí, obchodní a kulturní zvláštnosti Dalmácie Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Zvláštnosti podnikatelského prostředí, obchodní a kulturní zvláštnosti JAR Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Zvláštnosti podnikatelského prostředí, obchodní a kulturní zvláštnosti Gruzie Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Problémy interkulturní komunikace v mezinárodním obchodě Ing. Soňa Gullová, Ph.D. DP
Systém státní podpory exportu ve vybraných zemích EU Ing. Soňa Gullová, Ph.D. DP
Trh cukru v Bulharsku Ing. Soňa Gullová, Ph.D. DP
Zvláštnosti podnikatelského prostředí obchodní a kulturní zvyklosti vybrané země Ing. Soňa Gullová, Ph.D. DP
Zvláštnosti podnikatelského prostředí Saúdské Arábie Ing. Soňa Gullová, Ph.D. DP
Zvláštnosti podnikatelského prostředí, obchodní a kulturní zvláštnosti Venezuely Ing. Soňa Gullová, Ph.D. DP
Analýza tržního postavení asistenčních společností a pojišťoven na příkladu SOS Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Brand Strategy of a Selected Product Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Budovaní značky vybrané firmy Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Customs Procedures in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Delivery Conditions INCOTERMS in the International Sales Contract Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Export Conditions in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Exportní strategie vybrané české firmy Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Globální sourcing v mezinárodním obchode Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Investment Conditions in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Komunikační strategie na trhu vybrané firmy Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Komunikační strategie projektu LMS České Spořitelny a.s. Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Marketing Strategy of a Selected Company Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Payment Conditions in the International Sales Contract Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Rozdíly v náležitostech kupních smluv při obchodování s různými zeměmi Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Strategické aliance v mezinárodním obchode Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
The Modes of Entry into the Foreign Market Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Transportations Procedures in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Vstup vybrané transnacionální korporace na český trh. Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Vývozní marketing na trhy EU Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Zóny volného obchodu ve světě jejich lokace ve světě, a vliv na mezinárodní obch Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Analýza řízení značky v procesu slučování aktivit MaMaison Hotels & Apartments Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Budování mezinárodních dodavatelsko-odběratelských sítí vybrané multinacionální společnosti Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Exportní marketingová strategie vybrané české firmy. Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Interkulturální marketing na průmyslových trzích (B2B). Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Marketing Strategy in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Postavení tradičních značek na současném trhu Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Příprava a spouštění divize Kelly Financial Resources v České republice Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Strategie budování značky vybrané firmy na trzích EU Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Strategie značky vybrané mezinárodně operující společnosti Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Využití internetu v marketingových aktivitách vybrané mezinárodní firmy Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Angola's Current Trade Position within Africa Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Hospodářské vztahy mezi Alžírskem a Francií Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Hospodářské vztahy mezi Marokem a Francií Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Hospodářské vztahy mezi Ruskou federací a Čínou Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Hospodářské vztahy mezi Ruskou federací a Indií Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Hospodářské vztahy mezi Ruskou federací a Jižní Amerikou Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Investice zahraničních podniků v Etiopii Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Momentální obchodní pozice Angoly v rámci Afriky Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Obchodování Kazachstánu se sousedními zeměmi Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Vlastní téma Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Vlastní téma (obchod, investice, doprava) Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Vlastní téma 2017/2018 Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
EU Economic Diplomacy in Latin America, 2010 to 2016 Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Supí fondy a jejich vliv na vybrané ekonomiky Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Vítězná dekáda? Argentinská ekonomika od roku 2003 až po současnost (zhodnocení z hlediska mezinárodního obchodu) Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Vlastní téma Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Vulture Funds and their Impact on Selected Economies Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Specifika marketingové komunikace na německém trhu Ing. Petr Král, Ph.D. BP
Adaptace marketingové strategie vybrané české firmy pro vybraný zahraniční trh Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Adaptace marketingové strategie vybrané zahraniční firmy na českém trhu Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Analýza současného stavu a trendů v distribučních cestách na německém trhu Ing. Petr Král, Ph.D. DP
B2B marketing- nástroje, metody a jejich účinnost na příkladu marketingové strategie společnosti WLW v ČR Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Marketingové strategie a positioning na B2B trhu- návrh marketingové strategie a positioningu pro společnost WLW v ČR Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Německý daňový systém- povinnosti z něj vyplývající pro české exportéry do SRN Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Nové trendy v mezinárodním marketingu: Ekologické služby Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Segmentace a komunikace na B2B trhu- návrh segmentační a komunikační strategie v ČR pro společnost WLW Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Specifika marketingové komunikace na německém trhu Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Specifika obchodních jednání s německými obchodními partnery Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Srovnání systémů podpory exportu v České republice a v Německu Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Zahraniční veletrh jako nástroj k mezinárodní expanzi české firmy Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Analýza CSR aktivit firem na českém trhu, srovnání se zahraničím Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Analýza CSR antivit českých firem Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
analýza mezinárodní strategie značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
kulturní odlišnosti a hodnoty aplikované v marketingové strategii - aplikace v praxi Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketing komunit (community marketing) v praxi českých a zahraničních firem Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie firmy na vybraném zahraničním trhu Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie Národního sdružení fenylketonuriků a jiných dědičných metabolických onemocnění Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie neziskových organizací Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie neziskových organizací s důrazem na segmentaci Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie v oblasti zdravotnictví Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Možnosti zapojení Cause related marketing do strategie budování značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Positioning značky na českém trhu Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
segmentace trhu - trendy, aplikace v marketingové strategii značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Segmentace trhu zateplování domácností Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Sociální sítě a jejich užití v marketingové praxi Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Sociální sítě jako nástroj budování značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Srovnání positioningu značky a jeho aplikace na českém a zahraničním trhu Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
vstup firmy na zahraniční trh - marketingová strategi, segmentace, positioning značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
vstup firmy na zahraniční trh - marketingová strategie, segmentace, positioning značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Vývoj sociálních sítí a jejich užití v marketingové praxi Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Analýza marketingového prostředí ve vybrané zemi prof. Ing. Hana Machková, CSc. DP
Analýza spotřebního chování ve vybraných zemích prof. Ing. Hana Machková, CSc. DP
Marketingová strategie vybrané mezinárodní firmy prof. Ing. Hana Machková, CSc. DP
Nové trendy v mezinárodní kontejnerové přepravě prof. Ing. Hana Machková, CSc. DP
Uvedení nového modelu automobilu na trh prof. Ing. Hana Machková, CSc. DP
Macroeconomic Effects Oil Price Fluctuations on Emerging and Developed Economies. doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. BP
Foreign trade commodity structure - Case study of a particular country doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. DP
Macroeconomic Effects of Oil Price Fluctuations on Emerging and Developed Economies. doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. DP
Macroeconomic Effects Oil Price Fluctuations on Emerging and Developed Economies. doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. DP
The Balance of Payments and the Exchange Rate doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. DP
The Balance of Payments and the Foreign Exchange Rate doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. DP
Země BRIC na vybraných mezinárodních komoditních trzích doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA BP
Exportní příležitosti pro české subjekty na trhu Rumunska Estonska, Lotyšska Kuvajtu Ing. Františka Müllerová BP
Mezikulturní rozdíly a jejich význam pro obchodní jednání a podnikání českých subjektů na trhu vybrané země/ výběr země po dohodě s vedoucím bakalářské práce/ Ing. Františka Müllerová BP
Profesni etiketa v multikulturní firmě Ing. Františka Müllerová BP
Komparace proexportní politiky ČR s vybranou zemí EU. Ing. Františka Müllerová DP
Perspektiva hospodářských vztahů mezi ČR a vybranou zemí s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem: Vietnam Mongolsko Indie Ing. Františka Müllerová DP
Specifika podnikatelského prostředí vybrané země s přihlédnutím k možnostem uplatnění českých subjektů na tomto trhu /výběr země po dohodě s vedoucím diplomové práce/ Ing. Františka Müllerová DP
Analýza aktivit vybrané potravinářské společnosti v České republice Ing. Květa Olšanová, Ph.D. BP
Analýza současných trendů na trhu potravin v ČR Ing. Květa Olšanová, Ph.D. BP
Analýza současných trendů na trhu potravin z pohledu vybraného značkového výrobce. Ing. Květa Olšanová, Ph.D. BP
Analýza vstupu vybrané mezinárodní potravinářské společnosti na český trh Ing. Květa Olšanová, Ph.D. BP
Analýza značky Emco Mysli na zdraví Ing. Květa Olšanová, Ph.D. BP
Formy vstupu firem na mezinárodní trhy Ing. Květa Olšanová, Ph.D. BP
Specifika podnikání na potravinářském trhu EU Ing. Květa Olšanová, Ph.D. BP
Analýza vývoje zahraničních ekonomických vztahů mezi ČR a Latinskou Amerikou doc. Ing. Václav Petříček, CSc. BP
Obchodní vztahy Evropské unie a jednotlivých členských států s Ruskou federací doc. Ing. Václav Petříček, CSc. BP
Přístup českých firem na východní trhy doc. Ing. Václav Petříček, CSc. BP
Spolupráce bankovní a podnikatelské firmy doc. Ing. Václav Petříček, CSc. BP
Exportní politika ČR doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Klady a zápory investičních pobídek (srovnání se zahraničím) doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Podmínky podnikání v ČR ve srovnání s EU doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Podnikání v ČR ? byrokratická zátěž, instituce, agentury doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Podnikatelské prostředí v Ruské federaci ? stabilita, potencionální výhody pro ČR doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Význam členství ČR v EU (postavení ČR ve světovém obchodě) doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Analýza ekonomických vztahů mezi Českou republikou a vybraným státem doc. Ing. Alexej Sato, CSc. BP
Exportní strategie vlády ČR 2012-2020 ve vztahu k teritoriu, vybraném studentem. doc. Ing. Alexej Sato, CSc. BP
Kontejnerová přeprava v mezinárodním obchodě doc. Ing. Alexej Sato, CSc. BP
Mezinárodní platební styk doc. Ing. Alexej Sato, CSc. BP
Netarifní opatření v unitárním obchodě doc. Ing. Alexej Sato, CSc. BP
Nové trendy v mezinárodní logistice doc. Ing. Alexej Sato, CSc. BP
Postavení Ruska na mezinárodním trhu ropy doc. Ing. Alexej Sato, CSc. BP
Systémové změny v českém ZO a jejich vliv na jeho strukturu. doc. Ing. Alexej Sato, CSc. BP
Úloha celního řízení v EU . doc. Ing. Alexej Sato, CSc. BP
Vliv vstupu ČR do EU na obchod s vybranou zemí doc. Ing. Alexej Sato, CSc. BP
Celní a daňové delikty v mezinárodním obchodě doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DisP
Opatření k usnadnění mezinárodního obchodu doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DisP
Analysis of the innovation management at Georg Fischer Piping Systems doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Celní a daňová problematika v mezinárodním obchodě doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Dokumentární platební styk doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Karuselové podvody v obchodních transakcích doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Opatření k usnadnění obchodu doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Rizikový kapitál doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Transferové ceny v mezibnárodním obchodě doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Analýza bilaterálních investičních dohod a jejich dopad na ekonomický rozvoj státu doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Analýza vybraného sporu ve WTO - sporů je kolem 400, můžete si vybrat jakýkoli! doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Obchodní vztahy EU k vybraným/zvoleným zemím doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Obchodní vztahy vybrané země a EU doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Příležitosti na ruském trhu se službami pro české subjekty doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Vlastní téma doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Vlastní téma studenta v oblasti mezinárodního obchodu, postavení jednotlivých zemí v mezinárodním obchodě, obchod s vybranými skupinami/sektrory zboží doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Vývoj mnohostranných jednání o liberalizaci obchodu ve WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Vývoj světové liberalizace obchodu se službami doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Analýza vybraného obchodního sporu - příčiny, průběh, výsledky a zdůvodnění (sporů je kolem 400, můžete si vybrat jakýkoli) doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Analýza vybraného sporu ve WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Antidumping v mnohostranném obchodním systému WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Mezníky vývoje Světové obchodní organizace doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Mnohostranná liberalizace obchodu službami ve WTO a její jednotlivé aspekty doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Mnohostranná liberalizace obchodu zemědělskými produkty ve WTO a její jednotlivé aspekty doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Práva k duševnímu vlastnictví v obchodních jednáních WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Současný stav mnohostranných obchodních jednání ve WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Vlastní téma z oblasti mezinárodního obchodu doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Význam technických a hygienických norem v mezinárodním obchodě doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
WTO a rozvojové země doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Finanční rizika v mezinárodním obchodě doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Komparace různých systémů měnového kurzu doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Míra a tvar otevřenosti české ekonomiky doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Proexportní politika vybrané země EU doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Teorie a praxe platební bilance ČR doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Vyhodnocení procesu přijetí společné měny na Slovensku doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Výhody a nevýhody případného přijetí eura pro ČR doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Vývoj kurzu eura od vzniku společné měny po současnost doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Vývoj kurzu slovenskej koruny až po prechod na euro doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Vývoj nominálního a reálného kurzu české koruny doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Vývoj nominálního a reálného kurzu koruny doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Vzájemné hospodářské vztahy České republiky a Rakouska doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Zhodnocení aktuálního stavu připravenosti české ekonomiky na přijetí společné měny doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. BP
Akceptována jsou rovněž vlastní témata diplomových prací - nutná konzultace doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Analýza a vyhodnocení modelů finančních toků strukturálních fondů v zemích Evropské unie - firemní téma s možností stáže doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Dokumentární formy placení v mezinárodním platebním styku doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Exportní potřeby malých a středních podniků versus podpora státu doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Mezinárodní faktoring - firemní téma s možností konzultací doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Mezinárodní nákup v elektrotechnické společnosti doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Mezinárodní projektové financování - Real Estate doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Moderní metody zajišťování kurzového rizika doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Rozhodování o teritoriálním zaměření exportních aktivit českých MSP doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Služby zahraničních kanceláří CzechTrade pro malé a střední podniky v ČR doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Využití bankovních záruk v mezinárodním podnikání se zaměřením na srovnání různých teritorií doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Využití finančních derivátů v mezinárodním podnikání doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Využití metody VaR při řízení úvěrového rizika doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Využití moderních metod zajišťování tržních rizik v regionu Severní Morava - firemní téma spojené s praxí doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Marketingová strategie vybrané firmy na domácím a zahraničním trhu, srovnání s konkurencí doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. BP
Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a kulturní specifika vybrané země/oblasti (výběr země po dohodě s vedoucí práce) doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. BP
Problematika přípravy a zavádění nových výrobků na zahraniční trhy doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. BP
Specifika obchodu a podnikání ve vybrané oblasti/zemi (výběr země/oblasti po dohodě s vedoucí práce) doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. BP
Spolupráce České republiky s vybranou zemí/oblastí doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. BP
Strategie vybrané firmy při vstupu na zahraniční trhy doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. BP
Analýza a strategie činnosti vybrané firmy na domácím a zahraničním trhu, srovnání s konkurencí doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. DP
Hospodářská spolupráce České republiky s vybranou zemí/oblastí doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. DP
Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a kulturní specifika vybrané země/oblasti doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. DP
Proces přípravy a zavádění nových výrobků na zahraniční trhy doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. DP
Specifika obchodu a podnikání ve vybrané oblasti/zemi, spolupráce s ČR doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. DP
Strategie vybrané firmy při vstupu na zahraniční trhy doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. DP
Doing Business in the WB: Identifying Problems and Exploring Potentials Ing. Marija Zlatić, Ph.D. BP
Luxury Brand Collaborations between Luxury and Premium brands Ing. Marija Zlatić, Ph.D. BP
Attitudes and Perceptions of Luxury on the Czech Market Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Digitalization and Luxury Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Luxury Brand Collaborations between Luxury and Premium brands Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Luxury Marketing Mix Applied to a Luxury Brand Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Luxury Marketing Strategy for Millennials Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP