Termíny odevzdávání kvalifikačních prací na KMO v zimním semestru 2015/2016

Související stránky

Studenti, kteří chtějí svou kvalifikační práci obhájit v v ZS 2015/2016, musí práci odevzdat nejpozději do 9.12.2015.

Práci je třeba v tomto termínu nahrát do isisu a doručit dva výtisky na sekretariát KMO v úředních hodinách.

Pro odevzdání je třeba mít s sebou vytištěné potvrzení o nahrání práce do isisu. Součástí kvalifikační práce je podepsané prohlášení autora. Bez těchto náležitostí není možné práci odevzdat.

Upozorňujeme, že v tomto semestru je termín odevzdání prací stanoven jednotně pro celou fakultu a není jej tedy možné za žádných okolností měnit.