Věda a mezinárodní spolupráce

Publikační činnost

Kompletní informace o všech publikacích členů a doktorandů Katedry mezinárodního obchodu jsou v databázi Publikační činnosti VŠE (PC VŠE).

  • Publikační činnost

Mezinárodní vědecká konference

Katedra mezinárodního obchodu pořádá každoročně v květnu ve spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomické univerzity v Bratislavě mezinárodní konferenci Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment.

  • Mezinárodní vědecká konference
  • Mezinárodní vědecká konference
  • Mezinárodní vědecká konference