Mezinárodní vědecká konference

Související stránky

Katedra mezinárodního obchodu pořádá každoročně v květnu ve spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomické univerzity v Bratislavě mezinárodní konferenci: "Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment."