Mezinárodní vědecká konference

Katedra mezinárodního obchodu pořádá každoročně v květnu ve spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomické univerzity v Bratislavě mezinárodní konferenci: "Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment."


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague