Publikační činnost

Související stránky

Kompletní informace o všech publikacích učitelů jsou v databázi Publikační činnosti VŠE (PC VŠE).
PC VŠE: vlastní dotaz (formulář Databáze publikační činnost učitelů VŠE).

Předdefinované odkazy Všechny roky
Všechny typy PCVSE
- Knižní monografie PCVSE
- Knižní monografie - učebnice PCVSE
- Knižní monografie - příspěvek PCVSE
- Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí PCVSE
- Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti PCVSE
- Příspěvky ve sborníku z konference PCVSE
- Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku PCVSE
- Skripta PCVSE
- Články v časopise - recenzované PCVSE
- Články v časopise - nerecenzované PCVSE
- Články v časopise PCVSE
- Články v denním tisku PCVSE
- Překlad jako samostatný celek PCVSE
- Překlad jako součást knihy (sborníku) PCVSE
- Překlad jako článek v časopise PCVSE
- Sestavovatelské práce - monografie PCVSE
- Sestavovatelské práce - sborník z konference s mezinárodní ú... PCVSE
- Sestavovatelské práce - sborník z konference bez mezinárodní... PCVSE
- Sestavovatelské práce - číslo časopisu PCVSE
- Výzkumné zprávy - pro potřeby státní správy PCVSE
- Výzkumné zprávy - oponované PCVSE
- Výzkumné zprávy - reporty PCVSE
- Kvalifikační práce PCVSE
- Recenze PCVSE
- Oponentské posudky PCVSE
- Jiné publikace PCVSE

Česky psané publikace PCVSE
Anglicky psané publikace PCVSE