Významné monografie členů KMO

Související stránky

 • GULLOVÁ, Soňa: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. Grada Publishing 2011. 256 s.ISBN 978-80-247-3777-5.
 • KALÍNSKÁ, Emilie a kol.: Mezinárodní obchod v 21. století. Grada Publishing 2010. 225 s. ISBN 978-80-247-3396-8.
 • MACHKOVÁ, Hana, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, aj. Mezinárodní obchodní operace. 5. aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 242 s. ISBN 978-80-247-3237-4.
 • MACHKOVÁ, Hana, KRÁL, Petr, LHOTÁKOVÁ, Markéta: International Marketing. Nakladatelství Oeconomica 2010. 200 s. ISBN 9788024516431.
 • MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 208 s. ISBN 978-80-247-2986-2.
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, TAUŠER, Josef, aj. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. 1. vyd.Praha : ASPI, 2007. 320 s. ISBN 978-80-7357-321-8.
 • MALÝ, Josef. Oceňování průmyslového vlastnictví. Nové přístupy. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6. (Cena děkanky FMV).
 • PETŘÍČEK, Václav. Česká podpora podnikání v evropském kontextu. 1. vyd. Praha : Corona Communications, 2007. 176 s. ISBN 978-80-903954-2-8.
 • PLCHOVÁ, Božena, ABRHÁM, Josef. Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2007. 348 s. ISBN 978-80-7179-558-2.
 • PETŘÍČEK, Václav. Vývoj podnikatelského prostředí v České republice. 1. vyd. Praha : CORONA, 2006. 120 s. ISBN 80-903363-6-1.
 • SEDLÁČEK, Jiří. E-komerce: internetový a mobil marketing od A do Z. Praha: BEN - technická literatura, 2006. 352 s. ISBN 80-7300-195-0. Podrobnější informace (na serveru vydavatele)
 • ZAMYKALOVÁ, Miroslava. Mezinárodní obchodní jednání. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2003. 171 s. ISBN 80-86419-28-8