Spolupráce KMO s praxí

Související stránky

Katedra mezinárodního obchodu má rozsáhlou spolupráci s praxí. Probíhá zejména formou účasti odborníků na výuce povinných a volitelných předmětů s identy MO. Významná je spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, jeho agenturami Czechtrade a Czechinvest, Českou exportní bankou (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP).

V předmětu 2MO402 Finanční strategie v mezinárodním podnikání

V tomto povinném předmětu hlavní specializace Mezinárodní obchod je spolupráce s praxí zvláště rozsáhlá. Konkrétní struktura přednášek a jejich personální zajištění jsou každý semestr trochu jiné, ale obvykle se externisté zabývají těmito tématy:

  • Metody financování zahraničních ekonomických vztahů podniků, vztah banka – klient (zástupce některé z velkých bank).
  • Netradiční formy financování, zejména venture capital.
  • Metody zajišťování proti kursovému riziku, finanční deriváty (zástupce některé z velkých bank).
  • Financování a pojišťování exportních úvěrů se státní podporou (zástupce ČEB nebo EGAP).
  • Obchodování na komoditních burzách (externista z některé firmy zabývající se tímto obchodováním).
  • Globální strategie vybrané TNC (ředitel, finanční ředitel některé TNC).

 

V předmětu 2MO449 E-komerce:  internetový a mobil marketing

V tomto volitelném předmětu již několik semestrů spolupracujeme s firmou Ataxo, která se specializuje na služby v oblasti PPC reklamy výkonnostního marketingu a je držitelem certifikace Google Adwords Qualified Company. Matěj Novák z této firmy přednáší témata PPC systémy (Google AdWords, Google AdSense, Seznam Sklik...) a optimalizace pro vyhledávače (SEO). Tuto spolupráci chceme dále rozšířit o oblast vedení bakalářských a diplomových prací.