Významné monografie členů KMO

Související stránky

 • HALÍK, Jaroslav, FIALOVÁ, Helena. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy. 1. vyd. Praha : Metropolitan University Prague Press, 2016. 204 s. ISBN 978-80-87956-51-9.
 • MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. Strategické trendy a příklady z praxe. 4. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s, 2015. 200 s. ISBN 978-80-247-5366-9. (Další autoři: MACHEK, Martin).
 • CIHELKOVÁ, Eva, HNÁT, Pavel, ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, ZADRAŽILOVÁ, Dana, aj. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2014. 729 s. ISBN 978-80-7431-134-5. (Další autoři: BIČ, Josef, ČERNÁ, Iveta, DE CASTRO, Tereza, DRULÁKOVÁ, Radka, DUBSKÝ, Zbyněk, DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, FILIPOVÁ, Alena, JIRÁNKOVÁ, Martina, LEHMANNOVÁ, Zuzana, MORAVEC, Tomáš, MÜLLER, Karel B., NEUMANN, Pavel, NĚMCOVÁ, Ingeborg, PRŮŠA, Přemysl, STUCHLÍKOVÁ, Zuzana, TAUŠER, Josef, VOŠTA, Milan, VYMĚTAL, Petr, ZEMAN, Jiří, ZEMANOVÁ, Štěpánka, ŽAMBERSKÝ, Pavel).
 • MACHKOVÁ, Hana, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, aj. Mezinárodní obchodní operace. 6. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s, 2014. 256 s. ISBN 978-80-247-4874-0. (Další autoři: MALÝ, Josef, SEDLÁČEK, Jiří).
 • GULLOVÁ, Soňa. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3. dopl. a přepr. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 336 s. ISBN 978-80-247-4418-6.
 • ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, aj. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4. (Další autoři: ČERNÁ, Iveta, ČAJKA, Radek, BOLOTOV, Ilya).
 • CIHELKOVÁ, Eva, aj. Regionalismus a multilateralismus. Základy nového světového obchodního řádu. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. 373 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-196-3. (Další autoři: HNÁT, Pavel, JUSKO, Radoslav, NEUMANN, Pavel, STUCHLÍKOVÁ, Zuzana, ŠTĚRBOVÁ, Ludmila).
 • KALÍNSKÁ, Emilie a kol.: Mezinárodní obchod v 21. století. Grada Publishing 2010. 225 s. ISBN 978-80-247-3396-8.
 • MACHKOVÁ, Hana, KRÁL, Petr, LHOTÁKOVÁ, Markéta: International Marketing. Nakladatelství Oeconomica 2010. 200 s. ISBN 9788024516431.
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, TAUŠER, Josef, aj. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. 1. vyd.Praha : ASPI, 2007. 320 s. ISBN 978-80-7357-321-8.
 • MALÝ, Josef. Oceňování průmyslového vlastnictví. Nové přístupy. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6. (Cena děkanky FMV).
 • PETŘÍČEK, Václav. Česká podpora podnikání v evropském kontextu. 1. vyd. Praha : Corona Communications, 2007. 176 s. ISBN 978-80-903954-2-8.
 • PLCHOVÁ, Božena, ABRHÁM, Josef. Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2007. 348 s. ISBN 978-80-7179-558-2.
 • PETŘÍČEK, Václav. Vývoj podnikatelského prostředí v České republice. 1. vyd. Praha : CORONA, 2006. 120 s. ISBN 80-903363-6-1.
 • SEDLÁČEK, Jiří. E-komerce: internetový a mobil marketing od A do Z. Praha: BEN - technická literatura, 2006. 352 s. ISBN 80-7300-195-0. Podrobnější informace (na serveru vydavatele)
 • ZAMYKALOVÁ, Miroslava. Mezinárodní obchodní jednání. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2003. 171 s. ISBN 80-86419-28-8