Profil specializace International Business Strategies

Související stránky

Cílem vedlejší specializace International Business Strategies je připravit studenty s vynikající znalostí anglického jazyka pro práci ve velkých mezinárodních firmách, které se zapojují do oblasti mezinárodního podnikání. Předměty jsou vyučovány pouze v angličtině, jsou prakticky zaměřené a studenti získají v průběhu studia potřebné vědomosti i dovednosti pro uplatnění v mezinárodním prostředí.

Vedlejší specializace je určena pro studenty magisterských studijních oborů všech fakult. Není povolena pro absolventy bakalářského studijního oboru Mezinárodní obchod a navazujících magisterských studijních oborů Mezinárodní obchod, International Management a International Business – Central European Business Realities.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z předmětů:

2MO521 International Marketing

2MO522 Financial Management in International Business