Státní závěrečné zkoušky

Související stránky

Studenti skládají státní závěrečné zkoušky ze dvou povinných předmětů: 2MO521 International Marketing a 2MO522 Financial Strategies in International Business. Okruhy k SZZ jsou uvedeny v ISIS v sylabu předmětu 2BS - Státní zkouška z vedlejší specializace.