Státní závěrečné zkoušky

Studenti skládají státní závěrečné zkoušky ze dvou povinných předmětů: 2MO521 International Marketing a 2MO522 Financial Strategies in International Business. Okruhy k SZZ jsou uvedeny v ISIS v sylabu předmětu 2BS - Státní zkouška z vedlejší specializace. 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague