Zpráva ze setkání studentů oboru MO s garantem oboru doc. Taušerem

Související stránky

Dne 6. října 2015 se uskutečnilo setkání studentů navazujícího magisterského oboru Mezinárodní obchod s garantem oboru - doc. Ing. Josefem Taušerem, Ph.D. Schůzka byla určena jak pro studenty prvního semestru, tak i studenty druhého ročníku. Doc. Taušer nejprve představil základní schéma řízení oboru s důrazem na následující oblasti:
 
1.       Strategické plány v dalším směrování oboru
2.       Profil absolventa a jeho uplatnění na trhu práce
3.       Výstupy z učení a jejich konzistence
4.       Nový systém řízení kvality s důrazem na roli studentů v tomto procesu
5.       Mezinárodní akreditace EPAS
7.       Činnost Rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí
8.       Vyhodnocení dosavadních opatření k rozvoji oboru
 

Následovala diskuse, ve které zazněla celá řada zajímavých podnětů. Živě se diskutovalo zejména o těchto bodech: 

1.       Struktura přijímacího řízení, velikost oboru a potřeba vyšší výběrovosti
2.       Role vedlejších specializací
3.       Problematika volných kreditů na studium nad rámec splněných základních povinností
4.       Získání autentických mezinárodních zkušeností během studia
5.       Bariéry pro větší využití odborných praxí
7.       Vyváženost studia z hlediska teoreticky zaměřených a manažersky orientovaných předmětů
8.       Posílení sounáležitosti s oborem a mimostudijní aktivity (včetně činnosti Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti)

Zájem studentů byl velký a zcela vynahradil nízký počet účastníků (cca 20). Garant oboru i vedení KMO se všemi podněty budou velmi vážně zabývat. Všechna přijatá opatření pak budou průběžně vyhodnocována na pravidelných setkáních oboru.